Vlaamse gemeenten zoeken 500 kinderbegeleiders voor kinderopvang

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) trekt aan de alarmbel. De Vlaamse gemeenten zoeken minstens 500 kinderbegeleiders voor kinderopvang en krijgen de vacatures maar moeilijk ingevuld. Dat blijkt uit een bevraging van de VVSG. Volgens de VVSG heeft dat enerzijds te maken met de stijgende vraag naar kinderopvang en anderzijds met het feit dat het statuut en de deeltijdse tewerkstelling kandidaten afschrikken. De VVSG suggereert een aantal pistes om het personeelstekort op te vangen. Terwijl de vraag naar kinderopvang stijgt, zitten veel Vlaamse gemeenten met de handen in het haar omdat ze geen kinderbegeleiders vinden voor hun opvangdiensten. Vooral in de gezinsopvang, zeg maar de ‘onthaalouders’, en de buitenschoolse kinderopvang zijn gemeenten op zoek naar extra personeel.
Volgens de VVSG raken de vacatures maar moeilijk ingevuld omdat er weinig of geen kandidaten zijn met het juiste diploma of competenties en omdat kandidaten afhaken op de arbeidsvoorwaarden. Het statuut en de arbeidsomstandigheden blijken echte struikelstenen. Zo kent de gezinsopvang met zijn specifieke statuut voor onthaalouders veel inkomensonzekerheid, een beperkte sociale bescherming en lange werkdagen. In de buitenschoolse kinderopvang zijn de (onvrijwillige) deeltijdse contracten en het feit dat werkuren vaak niet compatibel zijn met een eigen gezin, factoren die de job minder aantrekkelijk maken.
Het personeelstekort veroorzaakt ook toenemende werkdruk bij de andere kinderbegeleiders. In 3 op de 5 voorzieningen moet de verantwoordelijke mee de handen uit de mouwen steken op de werkvloer. Meer dan 1 op de 5 vreest zelfs voor een afbouw van de kinderopvang.
De VVSG doet een aantal suggesties om het probleem aan te pakken. Zo stelt de organisatie onder meer voor de loon- en arbeidsvoorwaarden van onthaalouders te verbeteren door het project waarbij onthaalouders kunnen werken in een werknemersstatuut uit te breiden. Verder moet er op de werkvloer een betere mix van diploma’s en competenties mogelijk worden. En in de buitenschoolse kinderopvang dringt volgens de VVSG een erkenning van de job van kinderbegeleider als knelpuntberoep zich op.
De VVSG stelt ook voor om iets te doen aan de – vaak ongewilde – deeltijdse tewerkstelling. Die werkt remmend. Daarom pleit de organisatie er voor meer combinatiejobs mogelijk te maken, bijvoorbeeld de combinatie van kinderopvang met kinderverzorger in de kleuterklas. De VVSG erkent dat er bij de lokale besturen zelf nog wat koudwatervrees is voor dat soort combinatiejobs, maar de VVSG wil de lokale besturen daarin ondersteunen.

bron: Belga