“Laten we onze export en jobcreatie nu verder aanzwengelen”

Laten we onze export en jobcreatie nu verder aanzwengelen

Het Europees-Canadees handelsverdrag CETA bevat alle noodzakelijke beschermingsclausules voor de Belgische bedrijven en landbouwers. De tekst garandeert ook evenwichtige handelsrelaties. Dat zegt premier Charles Michel na het advies van het Europees Hof van Justitie over de verenigbaarheid van het mechanisme voor investeringsbescherming dat in CETA opgenomen is met het Unierecht. Dat mechanisme is wettelijk helemaal in orde, besloten de rechters vandaag. “Laten we onze export en jobcreatie nu verder aanzwengelen”, schrijft Michel op Twitter. Het advies van het Hof ruimt de laatste juridische bezwaren tegen CETA uit de weg, zei minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Zijn partijgenoot en premier Charles Michel onthoudt dus dat CETA aan alle betrokkenen de nodige bescherming biedt.

Om CETA volledig in werking te laten treden, moeten alle Europese lidstaten de tekst ratificeren. Dat betekent dat in België het federale parlement én de deelstaatparlementen het licht op groen moeten zetten. Tot op heden deden enkel de Kamer en het Vlaams parlement dat. Waals minister-president Willy Borsus (eveneens MR) zegt dat na het advies van het Hof de ratificatie kan doorgaan. Hij benadrukt wel dat er verder moet worden gewerkt aan de creatie van een permanent multilateraal investeringsgerecht, “waar ook het Waals parlement in een resolutie van februari 2018 toe opriep”.

De opvolger van Paul Magnette als minister-president zegt dat internationale verdragen te allen tijde de mensenrechten, de sociale rechten en het milieu moeten beschermen. De snelle stijging van de Waalse export naar Canada die in 2017 en 2018 gerealiseerd werd, schrijft Borsus helemaal aan CETA toe, dat in september 2017 voorlopig in werking trad.

bron: Belga