Groen wil flexi-jobs op de schop

Groen wil flexi-jobs op de schop

Groen wil komaf maken met de flexi-jobs. Dat zei voorzitster Meyrem Almaci in “De Ochtend” op Radio 1. “Flexi-jobs gaan ten koste van de waardigheid van werk en duwen kwetsbare groepen uit hun job. Het lijkt ons geen goed idee om op dat elan verder te gaan.” De flexi-jobs werden eind 2015 in het leven geroepen, onder meer om komaf te maken met zwartwerk in de horeca. Iemand die minstens vier vijfde werkt bij een andere werkgever, kan sindsdien onbeperkt bijverdienen in cafés of restaurants. Sinds 2018 bestaat het systeem ook voor de kleinhandel.

Maar Groen is allesbehalve fan, zegt voorzitster Meyrem Almaci. Volgens de partij vervangen de flexi-jobs bestaand werk, hebben ze geen effect op de werkdruk in de horeca, worden ze niet gebruikt op piekmomenten zoals de bedoeling was, tasten ze de kwaliteit van het werk aan én duwen ze kwetsbare groepen uit hun jobs. Almaci verwijst daarvoor naar een recent rapport van het Rekenhof, waaruit blijkt dat één op de drie flexi-jobs in de plaats kwam van bestaande tewerkstelling.

“Het lijkt ons geen goed idee om op dat elan verder te gaan”, aldus Almaci. “Maak komaf met die flexi-jobs en kies voor de zuivere oplossing, namelijk een verlaging van de lasten op arbeid.”

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten is het daar niet mee eens. “Wij willen de flexi-jobs uitbreiden naar de hele private sector. Meer helpende handen, eenvoudig en betaalbaar”, zegt zij op Twitter. “Wie flexi-jobs wil afschaffen, zal ons tegenkomen. Hier vechten we voor.”

Rutten krijgt bijval van West-Vlaams Open Vld-kopstuk Bart Tommelein. “Flexi-jobs geven mensen die willen werken en bijverdienen die kans. En ze geven de ondernemers en kleine zelfstandigen zuurstof”, zegt hij op Twitter. “Dit is een groot succes en met Open Vld willen we dit verder uitbreiden. Wie de flexi-jobs wil afschaffen, zal dit zonder ons moeten doen.”

Ook CD&V reageert kritisch. “Groen wil nu ook de flexi-jobs afschaffen. Opnieuw in opdracht van Ecolo (Franstalige groene partij, red.) rijden tegen de welvaart en de jobs van Vlaanderen in”, zegt Kamerlid Hendrik Bogaert. “Groen is meer en meer het vertaalbureau van Ecolo in Vlaanderen.”

Het voorstel van Groen kadert in een breder plan om de kwaliteit van werk te verbeteren. De partij pleit ook nog voor een lastenverlaging voor bedrijven die inspanningen doen om de werkomstandigheden gezond te houden, en extra zorgverlof voor mantelzorgers.

De partij zoekt nu naar bondgenoten om die plannen in volgende regeringen uit te voeren, en kijkt daarvoor in de eerste plaats naar de socialisten, zegt Almaci. “Sp.a is een progressieve partij en een logische bondgenoot voor ons. We hebben een ommekeer in dit land nodig, en daarvoor kunnen we elke progressieve kracht gebruiken. We steken onze hand uit naar partijen die van dialoog en samenwerking uitgaan, en daar hoort sp.a zeker bij.” Voor Groen behoren ook CD&V en Open Vld tot die progressieve partijen, met N-VA is het water dan weer erg diep, aldus Almaci.

Een uitgesproken kandidaat-premier of Vlaams minister-president is er bij de groenen niet – in tegenstelling tot CD&V en N-VA, waar Hilde Crevits en Bart De Wever de respectievelijke kandidaten zijn voor het hoogste schavotje in de Vlaamse regering. Almaci trekt zelf de Vlaamse lijst in Antwerpen, Kamerfractieleider Kristof Calvo doet dat voor de Kamer. “Eerder dan bezig te zijn met de jobs van de mensen zijn bepaalde politici bezig met jobs voor zichzelf. Het gaat voor ons niet om wie, maar om wat”, maakt Almaci duidelijk. “Dit is trouwens niet het soort jobs waarvoor je solliciteert, alles hangt ervan af hoe de kiezer de kaarten schudt.”

Volgens de voorzitster is er wel voldoende talent in de partij om de hoogste posten te bekleden. Daar rekent ze ook Kristof Calvo bij. “Ik heb ‘l’embarras du choix’, maar ik heb vooral veel respect voor de kiezer. Laat die nu maar eerst beslissen.”

bron: Belga