Eerste wetenschappelijke waarschuwing rond klimaatopwarming dateert van 1896

Eerste wetenschappelijke waarschuwing rond klimaatopwarming dateert van 1896

Reeds in 1896 heeft een wetenschapper gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van de uitstoot van koolstofdioxide, zo heeft het Nobelcomité vandaag getwitterd. In een paper, verschenen in de Philosophical Magazine and Journal of Science, was Svante Arrhenius de eerste die de bijdrage van koolstofdioxide aan het broeikasffect kwantificeerde. Hij speculeerde ook of variaties in de concentratie van CO2 in de atmosfeer een invloed zouden hebben gehad op klimaatswijzigingen over een langere termijn.

Wel zegt Arrhenius (1859-1927) in deze publicatie niet met zoveel woorden dat het verbranden van fossiele brandstoffen opwarming van onze planeet zal veroorzaken. Maar hij was er in 1896 al van bewust dat dergelijke brandstoffen een potentieel significante bron van koolstofdioxide zijn.

De Zweedse natuur- en scheikundige kreeg in 1903 de Nobelprijs voor Scheikunde voor zijn werk aan de elektrolytische dissociatietheorie.

bron: Belga