Orthodoxe kerk viert dit weekend Pasen

De Orthodoxe Kerk viert dit weekend Pasen, in ons land onder meer met vieringen in Brugge, Brussel en Gent. In 325 werd op het oecumenische concilie van Nicea vastgelegd hoe berekend wordt wanneer Pasen gevierd wordt: op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Maar het westerse christendom houdt er geen rekening meer mee dat Jezus volgens de Schrift na het Joodse Pesach uit de doden werd opgewekt. De orthodoxe kerken doen dat wel: zij berekenen de paasdatum dus volgens de juliaanse kalender, zonder de correctie van de gregoriaanse kalender. Dit heeft als gevolg dat Pasen voor Oost en West soms samenvalt (zoals vorig jaar), soms een week verschilt (zoals dit jaar), maar zelfs tot vijf weken kan verschillen.
In België groeit de orthodoxe gemeenschap, met name door de migratie uit orthodoxe landen. Het aantal orthodoxe christenen in België wordt geschat op meer dan 150.000. Deze worden bediend door nagenoeg 100 geestelijken in ruim 80 parochies verspreid over het hele land. Er zijn Griekstalige, Russische, Servische, Roemeense, Bulgaarse, Georgische en Oekraïense parochies, maar ook parochies waarin voornamelijk in de volkstaal wordt gevierd: in het Nederlands, het Frans of het Duits.
De orthodoxe eredienst werd in 1985 in ons land officieel erkend. Aan het hoofd van de orthodoxe kerk in België staat de Vlaming Athenagoras Peckstad. Hij is sinds 2013 aartsbisschop-metropoliet van het oecumenische patriarchaat en als dusdanig de enige officiële vertegenwoordiger van de orthodoxie in ons land. De metropoliet vertegenwoordigt niet alleen de orthodoxe, maar ook de oud-oriëntaalse christenen; kopten, Armeniërs en Syro-Jacobieten.

bron: Belga