Ook gerecht neemt Degroof Petercam in het vizier

Ook gerecht neemt Degroof Petercam in het vizier

Het onderzoek naar mogelijke inbreuken door Bank Degroof Petercam op de antiwitwasregels voor banken krijgt een gerechtelijk staartje. Ook het Brusselse gerecht bekijkt of de bank inbreuken heeft gepleegd op de antiwitwaswetgeving. Dat is een rechtstreeks gevolg van de audit die de Nationale Bank van België eerder bij de vermogensbeheerder uitvoerde, zo schrijft De Standaard vandaag. Uit dat onderzoek bleek dat Bank Degroof Petercam de slechtste score kreeg wat betreft het naleven van de antiwitwasregels, ook bekend als AML. Woensdag werd al duidelijk dat Bank Degroof Petercam een boete riskeert van de toezichthouder, maar het kan nog maanden duren voor de bank weet waar ze aan toe is.

De bank laat tot nu toe niet in haar kaarten kijken. Woensdagavond stelde ze het nog voor alsof de audit van de toezichthouder alleen tot “aanbevelingen” had geleid en dat die “op heden worden geïmplementeerd”. Los van het feit dat “aanbevelingen” niet het juiste woord was, blijkt dat het dossier gelaagder is. Tijdens de audit zijn ook mogelijke strafrechtelijke inbreuken aan het licht gekomen. Dat is ook de reden waarom het dossier overgemaakt werd aan het gerecht.

bron: Belga