Lijst die Senaat goedkeurt verschilt licht van die van de Kamer

Lijst die Senaat goedkeurt verschilt licht van die van de Kamer

De Senaat heeft vanmiddag haar lijst goedgekeurd van de grondwetsartikelen die de volgende legislatuur gewijzigd kunnen worden. De lijst van ruim 50 artikelen verschilt licht van de lijst die eerder door de Kamer werd goedgekeurd. Zo werden een aantal artikelen over de Senaat geschrapt of beperkt tot de mogelijkheid om de gecoöpteerde senatoren af te schaffen. Ook het artikel over het genaderecht werd niet weerhouden door de Senaat. In vergelijking met de lijst, die de commissie opstelde, haalde de plenaire vergaderingen vier artikelen van de lijst, artikel 24 over onderwijs, 113 over het adeldom, artikel 152 over de rechters en 161 over de administratief rechtscolleges. Voorts werden drie artikelen licht geamendeerd.

Prominent in de lijst die de Senaat goedkeurde staan artikelen die toelaten om de rechten en plichten versterken, de democratie verder verdiepen en de instellingen reduceren. De werkzaamheden van de Senaat werden beperkt door het feit dat de uiteindelijke lijst van herzienbaar verklaarde artikelen van de Grondwet de kleinste gemene deler is van de lijsten van de Kamer, de Senaat én de regering.

Aangezien de Kamer reeds een lijst had goedgekeurd, besliste de Senaat ook op basis van die lijst te werken, met toch nog één toevoeging. De Senaat besliste om het derde lid van artikel 8 voor herziening open te stellen om het stemrecht voor niet-Belgen bij regionale en Europese verkiezingen mogelijk te maken. Een symbolische beslissing, die overigens door N-VA gesteund werd, aangezien de bepaling niet op de lijst van de Kamer prijkt.

Maar die lijst werd door de Senaat op een aantal punten ingeperkt. De Kamer had een reeks artikelen opgenomen zodat de Senaat in de volgende legislatuur zou kunnen afgeschaft worden. Daar waren de senatoren het niet mee eens. Een aantal artikelen werd niet in de senaatslijst opgenomen of beperkt zodat enkel de gecoöpteerde senatoren afgeschaft kunnen worden.

Daarnaast kan het artikel waarin de pariteit van de federale regering wordt gegarandeerd enkel aangepast worden om ook een pariteit in geslacht in te voeren en het grootte van de regering aan te passen. Ook de mogelijkheid om aan het genaderecht te raken, werd door de Senaat geschrapt.

bron: Belga