Cipiersstaking kost 3 miljoen

Cipiersstaking kost 3 miljoen

Meer dan 5.000 politieagenten moesten het afgelopen jaar inspringen voor stakende cipiers in de gevangenissen. Daar was een kostprijs mee gemoeid van 2,94 miljoen euro en de opgevorderde agenten konden niet ingezet worden voor echte politietaken. Dat schrijft De Tijd vandaag. De krant baseert zich op cijfers die Open Vld-Kamerlid Carina Van Cauter opvroeg bij de minister van Binnenlandse Zaken. In totaal waren er vorig jaar 257 stakingsdagen in de gevangenissen, waarvan 139 in de Vlaamse, 91 in de Waalse en 27 in de Brusselse. De uitschieter was de gevangenis van Merksplas die 38 stakingsdagen kende, en waarbij meer dan 1.800 politieagenten moesten inspringen.

De ironie wil dat de stakingen vooral gericht waren tegen de invoering van een minimale dienstverlening in de gevangenissen. Daardoor zou een minimum aan cipiers moeten blijven werken tijdens een staking, waardoor de politie niet meer nodig is. Van Cauter verwacht dat de minimale dienstverlening, die in maart door de Kamer werd goedgekeurd, de geldverspilling zal stoppen.

bron: Belga