Sint-Baafskathedraal ziet in brand Notre-Dame ‘wake-upcall’

Sint-Baafskathedraal ziet in brand Notre-Dame 'wake-upcall'

De brand in de Notre-Dame is een “wake-upcall” voor monumentale kerkgebouwen bij ons, zoals de Sint-Baafskathedraal. Dat zegt rector Ludo Collin. Ook in de Sint-Baafs zijn momenteel werken aan de gang: er wordt een nieuw, modern bezoekerscentrum gebouwd om het Lam Gods in onder te brengen. De kerkfabriek zal naar aanleiding van de brand alle risico’s evalueren die verbonden zijn aan de bouwkundige ingrepen. Het kerkelijk bestuur zal met de aannemer en de betrokken overheden alle bouwplannen opnieuw overlopen, om gelijkaardige risico’s uit te sluiten. De Sint-Baafskathedraal werd zowat 20 jaar geleden uitgerust met een compartimentering in een hoge en een lage kerk, om brand te beperken. Het gebouw is ook uitgerust met branddetectoren. Bovendien zijn er droge leidingen voorzien, waar de brandweer water doorheen kan pompen, maar ook dat is niet zonder risico’s voor de stabiliteit.

De Sint-Baafskathedraal beschikt ook over een lijst met prioritaire kunstschatten. De brandweer gebruikt die lijst indien er bij noodgevallen tijd is om evacuaties uit te voeren. Het belangrijkste werk dat er gedurende het Van Eyck-jaar, dat in 2020 van start gaat, wordt tentoongesteld is het wereldberoemde Lam Gods. Dat krijgt een hypermodern bezoekerscentrum, dat fungeert als een soort stolp. Ook dat geeft bijkomende mogelijkheden om het historische werk te beschermen tegen brand.

Bij ingrijpende werken voert de brandweer steeds voorafgaand een analyse uit om efficiënt te kunnen ingrijpen bij noodsituaties. Bouwwerken brengen een verhoogd risico met zich mee. De verantwoordelijkheid ligt bij de veiligheidscoördinator, die is aangesteld door de bouwheer. De brandweer assisteert wel bij de werfanalyse.

De Sint-Baafskathedraal heeft vandaag een collectebus geopend met een oproep voor giften bij toeristen om de herstellingen na de verwoestende brand in Parijs.

bron: Belga