Meer dan 240 volwassenen worden met Pasen gedoopt

Dit jaar zullen 244 volwassenen zich met Pasen laten dopen binnen de Katholieke Kerk. Dat blijkt uit een navraag van het christelijke weekblad Tertio bij de acht Belgische bisdommen. Het grootste deel van hen wordt in het aartsbisdom Mechelen-Brussel (89) gedoopt, gevolgd door de bisdommen Doornik (78) en Luik (29). Het aantal volwassen dat zich laat dopen, zit in een stijgende lijn sinds 2010: toen ging het maar om 143 mensen. Vorig jaar telde België al 239 catechumenen (volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar die zich laten dopen).
Daarnaast krijgen tussen Pasen en Pinksteren nog ruim honderd volwassenen die al gedoopt waren het vormsel.
Het toenemend aantal volwassenen dat zich laat dopen, is eigenlijk een gevolg van het dalend aantal kinderen dat gedoopt wordt. Op die manier ontstaat een groep die op een latere leeftijd de keuze voor de kerk en het doopsel kan maken.

bron: Belga