“Jaar geleden had hij de kans”

Jaar geleden had hij de kans

“Vorig jaar was hierover een akkoord in de federale regering. Toen had Kris Peeters (CD&V) zijn plannen kunnen uitvoeren, nu is de kans verkeken.” Dat zegt Kamerlid Zuhal Demir (N-VA) vandaag in reactie op de plannen van de minister van Werk rond de hervorming van de uitkeringen. Kris Peeters heeft een plan klaar om de werkloosheidsuitkeringen activerender te maken, schrijft De Standaard. Ze zouden op een andere manier worden berekend, met een vaste sokkel plus een derde van het brutoloon. Het systeem komt vooral de lagere lonen ten goede, die de eerste maanden een fors hogere uitkering krijgen. De meerkosten die dat met zich meebrengt, worden gecompenseerd door zowat alle profielen na een jaar werkloosheid een lagere uitkering te geven dan vandaag.

Volgens Zuhal Demir heeft Kris Peeters de plannen vorig jaar zelf gekelderd. “Hij heeft daarmee heel bewust de vakbonden bediend, net als met zijn initiatief om de verstrenging van de brugpensioenen tegen te houden”, zegt het Kamerlid. “Vandaag bedient hij opnieuw de centrumkiezer, door de degressiviteit van de uitkeringen zogezegd opnieuw op tafel te leggen. Dit is een pure verkiezingsstunt.”

Over de inhoud van het voorstel buigt de studiedienst van N-VA zich nog. “Ons voorstel was om iedereen in het eerste half jaar 75 procent van zijn loon te laten behouden”, zegt Demir. “Ik weet nog niet of dat met deze berekeningswijze altijd gehaald wordt.”

N-VA trekt alvast opnieuw naar de kiezer met de beperking van de uitkeringen in de tijd. “Alle andere landen in Europa doen dat al en daar ligt de werkgelegenheid hoger. Het is dus geen asociaal systeem.”

bron: Belga