VRT ontving vorig jaar 46 klachten over diversiteit

De klachtendienst van de VRT ontving in 2018 46 klachten die gerelateerd waren aan ‘diversiteit’. Dat zijn er minder dan de 83 in 2017, al zijn de cijfers niet vergelijkbaar omdat de openbare omroep ze sinds vorig jaar op een andere manier verzamelt en rapporteert. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Mediaminister Sven Gatz (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Orry Van De Wauwer (CD&V). 57 procent van de klachten in 2018 had betrekking op gender. Zo werd er bijvoorbeeld geklaagd over de geringe aandacht voor vrouwensporten. 28 procent ging over personen met een beperking. Zo liep er een klacht binnen over het gebrek aan aangepaste parkeerplaatsen bij de uitreiking van de MIA’s. 11 procent van de klachten handelde over seksuele geaardheid, 2 procent over afkomst en 2 procent over de behandeling van ouderen. Ongeveer de helft van de diversiteitsklachten blijkt gegrond.

Klachten met betrekking tot diversiteit worden altijd op individuele basis behandeld, waarbij wordt nagegaan hoe de VRT de betrokkene kan helpen, zegt de openbare omroep. Bij wederkerende klachten wordt nagegaan hoe het beleid structureel kan worden verbeterd. Zo werd naar aanleiding van verschillende klachten over toegankelijkheid van evenementen buiten het omroepgebouw een checklist opgesteld voor de productieploegen van de VRT, met daarop enkele aandachtspunten bij het opzetten van een evenement.

bron: Belga