Ben Weyts wil de komende legislatuur miljoen extra bomen in Vlaams-Brabant

Ben Weyts wil de komende legislatuur miljoen extra bomen in Vlaams-Brabant

Ben Weyts, als Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse rand, heeft in Halle gepleit voor de aanplanting van een miljoen bomen in Vlaams-Brabant in de loop van de komende legislatuur. Weyts voerde in Halle het woord naar aanleiding van de opening van het N-VA-campagnesecretariaat voor de komende verkiezingen op de Grote Markt. “De Vlaamse overheid moet zich hierbij in de eerste plaats concentreren op de aankoop van braakgronden die kunnen bebost worden en niet op bosaankopen want die leveren geen extra-bomen op. Naast een aankoopplan voor dergelijke gronden moet men door middel van financiële stimuli ook private eigenaars van gronden aanzetten om deze te bebossen. Dit laatste is voor de Vlaamse overheid overigens een veel goedkopere oplossing dan zelf gronden aan te kopen. Ik wil voor dit alles onder meer extra middelen vanuit het boscompensatiefonds. Een miljoen extra bomen voor de hele provincie moet de komende legislatuur de ambitie zijn”, aldus Weyts.

Weyts herhaalde ook zijn pleidooi voor de creatie van een Vlaams Randfond, om specifieke problemen waarmee de Vlaamse rand kampt te financieren. De minister lanceerde dit voorstel eerder tijdens de studiedag ‘Stand van de Rand’ eind 2018 in Vilvoorde.

Dergelijk fonds voorkomt volgens Weyts “dat er telkens dient gebedeld te worden bij de bevoegde ministers om de specifieke problemen aan te pakken waarmee de Rand kampt zoals de achterstand in de zorg, het voorspelde tekort aan onderwijscapaciteit, de files en dergelijke”. De Vlaamse minister bevoegd voor de Rand zou met deze middelen extra geld kunnen toekennen aan zijn bevoegde collega’s voor projecten in deze regio.

bron: Belga