Rik Daems (Open Vld) voorspelt op basis van bestuursnota belastingverhoging in Leuven

In een reactie op de bestuursnota die de nieuwe Leuvense sp.a-Groen-CD&V-coalitie dinsdag bekendmaakte, voorspelt oppositielid Rik Daems (Open Vld) dat er een belastingverhoging op komst is. “Aan veel van die voorstellen en ideeën in de nota hangt een hoog prijskaartje. Het is een gemakkelijkheidsoplossing om extra uitgaven te compenseren door een belastingverhoging, zoals schoorvoetend geopperd werd door financieschepen Carl Devlies (CD&V)”, aldus Daems. Tijdens de persvoorstelling van de bestuurnota weigerde Devlies dinsdag te antwoorden op de vraag of de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting deze legislatuur in Leuven zullen stijgen. Hij wou enkel kwijt dat hierover nog niets beslist is en dat beide belastingen alleszins onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden zullen blijven.
Daems betreurt dat er in het kader van de opmaak van de bestuursnota geen duidelijke rem werd gezet op de uitgaven, maar dat deze integendeel nog duidelijk zullen toenemen. “Nieuwe projecten moeten er zijn. We moeten als stad vooruitgaan en we moeten ambitieus zijn. Maar dit mag niet ten koste gaan van de Leuvenaar door gemakshalve een belastingverhoging door te voeren”, aldus Daems die zijn pleidooi herhaalt voor een lastenverlaging.

bron: Belga