Bluetooth om sneller incidenten in zes tunnels te detecteren

Bluetooth om sneller incidenten in zes tunnels te detecteren

Het Agentschap Wegen en Verkeer installeert tot eind april 320 bluetooth-kastjes in zes tunnels in Vlaanderen. Dankzij deze ‘beacons’ kan een gps binnenkort ook in deze zes tunnels signalen blijven ontvangen en uitzenden. De bestuurder zal zijn navigatiesysteem niet meer zien uitvallen in de tunnels. De overheid kan op basis van de gps-signalen sneller detecteren waar zich problemen voordoen. “Een gerichte investering van 30.000 euro in vlotter en veiliger verkeer”, meldt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. De beacons worden geplaatst in de Craeybeckxtunnel, Kennedytunnel, Tijsmanstunnel, Beverentunnel (Antwerpen) en de Vierarmentunnel en de Leonardtunnel rond Brussel.

Voor het plaatsen van deze ‘beacons’ werkt Wegen en Verkeer in eerste instantie samen met Waze, maar het is open technologie: ook andere aanbieders van gps-systemen zullen de kastjes kunnen gebruiken. Dankzij de ‘beacons’ zal een gps ook in de zes tunnels signalen kunnen ontvangen en uitzenden. Zodra men een tunnel inrijdt, nemen de beacons de gps automatisch over, zonder dat men als gebruiker iets merkt, mits de bluetooth verbinding aanstaat.

“De chauffeurs krijgen een betere dienstverlening: de gps zal niet meer uitvallen in de tunnels, de geactualiseerde reistijden in de app zullen correcter zijn en je zal sneller gewaarschuwd worden voor bijvoorbeeld files”, zegt minister Ben Weyts. “De overheid krijgt dan weer een extra instrument om problemen op tijd te detecteren. De totale kostprijs is ongeveer 30.000 euro, hardware en werkuren. Per tunnel is dat goedkoper dan de plaatsing van één camera. Het systeem kan bovendien snel geïnstalleerd worden en vergt weinig onderhoud.”

bron: Belga