Meer dan helft Belgische journalisten maakt voor nieuwsgaring gebruik van sociale media

Meer dan helft Belgische journalisten maakt voor nieuwsgaring gebruik van sociale media

Meer dan de helft van de Belgische journalisten doet voor hun nieuwsgaring dagelijks een beroep op sociale media. Dat blijkt uit een representatieve steekproef bij 1.302 leden van de Nederlandstalige en Franstalige beroepsverenigingen voor journalisten door onderzoekers van de UGent, ULB en UMons. In 2013 zei 19,5 procent van de respondenten dagelijks sociale media als Twitter, Facebook en Snapchat te raadplegen voor informatie. In 2018 steeg dat aandeel naar 56,6 procent.

De enquête van de drie universiteiten vindt om de vijf jaar plaats. Er werd gepeild naar het algemene profiel, de werkomstandigheden en de opvattingen van de Belgische journalisten.

Websites worden het meest gebruikt als informatiekanaal, met 38,3 procent van de respondenten die meerdere keren per dag informatie verzamelen via websites. Op nummers twee en drie komen respectievelijk sociale media (30,2 procent meerdere keren per dag) en informatie uit Belgische media (28,5 procent).

De minst gebruikte informatiekanalen zijn open elektronische archieven en databanken (51,3 procent), gesloten elektronische archieven en databanken (49,2 procent) en internationale persagentschappen (43 procent).

Opmerkelijk: Franstalige journalisten geven aan beduidend minder gebruik te maken van persberichten dan hun Vlaamse collega’s. Bij de Franstaligen gebeurt dat bij 20,2 procent (bijna) dagelijks, en bij 9,7 procent meermaals per dag. De percentages liggen voor Vlaanderen fors hoger, respectievelijk 33,3 en 18,9 procent. Algemeen is het dagelijkse gebruik van persberichten afgenomen, van 47,9 procent in 2013 naar 41 procent vorig jaar.

bron: Belga