Licht op groen voor 13 schoolstraten

Licht op groen voor 13 schoolstraten

De Brusselse regering heeft op voorstel van staatssecretaris voor verkeersveiligheid Bianca Debaets en minister van mobiliteit Pascal Smet meer dan 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor het inrichten van schoolstraten en schoolomgevingen veiliger te maken. Dertien straten zijn uitgekozen om omgevormd te worden tot schoolstraat. Het gaat om 26 betrokken scholen. De schoolstraten krijgen ofwel in de grond verzinkbare automatische paaltjes of een slagboom. De gemeenten krijgen twee jaar om de noodzakelijke werken uit te voeren, maar worden aangemoedigd om haast te maken. Voor geen enkele van de werken is een stedenbouwkundige vergunning nodig.

In totaal dienden 14 gemeenten verschillende dossiers in voor de inrichting van schoolstraten. Na een evaluatie op vlak van haalbaarheid en verkeersveiligheid werd een selectie gemaakt. Sommige schoolstraten ondergingen reeds een testfase waardoor de uitvoering nu snel kan volgen.

In de projectoproep konden gemeenten ook dossiers indienen om schoolomgevingen veiliger te maken aan de hand van kleine infrastructurele aanpassingen. In totaal zullen er zulke verkeersveiligheidsverhogende werken plaatsvinden in 17 straten waar 27 scholen gelegen zijn. Het kan gaan over het veiliger maken van oversteekplaatsen, het plaatsen van snelheidsremmers en het gebruik van preventieve snelheidsradars die aangeven hoe snel er gereden wordt.

“We hebben de roep van kinderen, ouders en scholen om veiligere en gezondere schoolomgevingen gehoord. We hebben budgetten vrijgemaakt en straks zullen 26 schoolomgevingen ’s ochtends en ’s namiddags heel wat aangenamer zijn. We bannen er doorgaand autoverkeer bij het begin en einde van de schooldag. Dat zorgt voor rust en veiligheid en voor schonere lucht”, stelt Debaets.

“Vandaag zijn er 13 schoolstraten, maar we moeten verder gaan en ook de trajecten naar de scholen beveiligen: veilige oversteken, afgescheiden fietspaden, goede trottoirs. De ingrepen mogen niet stoppen bij de schoolomgeving, onze hele stad moet op maat van onze ketjes heringericht worden,” vindt Pascal Smet.

bron: Belga