Economen en milieuwetenschappers pleiten in open brief voor algemene koolstofprijs

Meer dan 45 Belgische economen en milieuwetenschappers hebben hun handtekening gezet onder een brief waarin gepleit wordt voor een algemene koolstofprijs om de klimaatverandering tegen te gaan. Het gaat onder meer om econoom Paul De Grauwe en milieuspecialist Willy Verstraete. De brief is opgesteld door Climate Response, dat vandaag tekst en uitleg gaf in een mededeling. Klimaatverandering is dé uitdaging van onze tijd, zo start de open brief. En ook: “We weten wat er moet gebeuren, namelijk een drastische en snelle reductie van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Helaas gaat er veel hoognodige tijd verloren in discussies over welke activiteiten nu het meeste moeten gepromoot of moeilijk gemaakt worden en welke beleidsinstrumenten daarvoor ingezet moeten worden. Is het een vliegtuigtaks? Is het rekeningrijden? Het afschaffen van de bedrijfswagen? Of moet het eten van vlees ontmoedigd worden?”

In de brief pleit Climate Response voor het principe van de vervuiler betaalt. Bedrijven of personen die het meeste uitstoten moeten hiervoor het sterkste belast worden. “In het tijdperk van klimaatverandering is dit principe te vatten in een algemene koolstofprijs.” Of ook: alle koolstof die uitgestoten wordt, moet betaald worden door de verbruiker of de consument.

Die algemene koolstofprijs heeft volgens Climate Response heel wat voordelen. Zo is het onder meer een incentive om onderzoek te doen naar meer milieu-efficiëntie en levert de koolstofprijs overheidsinkomsten op die kunnen gebruikt worden voor investeringen in hernieuwbare energie.

“Tot slot willen we nog benadrukken dat er geen enkele magische maatregel bestaat die al onze klimaatproblemen in één keer kan oplossen. Maar er bestaat een heel breed gedragen consensus bij (milieu)economen en klimaatexperten dat een algemene koolstofprijs zonder meer een absoluut noodzakelijk en cruciaal beleidsinstrument is om een duurzame toekomst te realiseren”, besluit de open brief.

bron: Belga