Dodelijk ongeval Koekelberg – Burgemeester Laaouej wil nultolerantie

De burgemeester van Koekelberg Ahmed Laaouej (PS) heeft aan de bevoegde politiezone Brussel-West gevraagd om een beleid van nultolerantie te voeren tegen automobilisten die voetgangers in gevaar brengen. Maandagavond werd er naar aanleiding van het dodelijk ongeval van zondag ook een vergadering gehouden tussen buurtbewoners, de burgemeester en vertegenwoordigers van het Brussels gewest. Een tiental inwoners van Koekelberg, waaronder ook vertegenwoordigers van het wijkcomite “Les Archers” woonden de vergadering bij. Aansluitend hielden een veertigtal mensen ook een stille wake aan de plaats van het ongeval waar de 30-jarige vrouw overleed toen ze werd aangereden door een 19-jarige bestuurder.
“Het valt niet te rechtvaardigen dat je via rechts inhaalt op een fietspad. Wanneer een auto voor je stopt, stop je ook en zoek je geen manieren om die in te halen”, zegt burgemeester Laaouej over het voorval.
Het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) heeft aan Brussel Mobiliteit de opdracht gegeven om het fietspad op het kruispunt aan de Jetselaan af te bakenen met paaltjes.
“Dit ongeluk heeft de ingrepen nog dringender gemaakt, hoewel ze dat al waren”, stelt burgemeester Laaouej. “Brussel Mobiliteit spreekt over enkele weken vooraleer het fietspad is afgeschermd, want het bestellen en het plaatsen van het materiaal neemt enige tijd in beslag.”

bron: Belga