VUB-wetenschappers monitoren drie jaar lang Brussels woonproject

De dienst Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt dinsdag het Calico-woonproject voor. Calico staat voor Care and Living in Community. Het project in de Brusselse gemeente Vorst omvat de bouw van 33 woningen die volgens de principes van Community Land Trust ingevuld worden. Wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel zullen het project gedurende drie jaar monitoren en evalueren. De woningen zullen worden ingevuld volgens de principes van de Community Land Trust (CLT), een vereniging die in Brussel gronden of woningen koopt en beschikbaar stelt aan inwoners met een laag inkomen. De vereniging blijft eigenaar van de grond, terwijl de bewoners eigenaar zijn van het huis dat ze aan een vooraf afgesproken maximumprijs kunnen verkopen. Hierdoor zullen de woningen betaalbaar blijven voor lage inkomensgroepen.
De focus in het Calico-project ligt op de specifieke woonproblemen van vrouwen en ouderen. Er komen daarom ook specifieke faciliteiten zoals een geboortehuis en een sterftehuis.

Het woonproject moet een oplossing bieden aan veelvoorkomende stedelijke problemen, zoals het gebrek aan sociale woningen, de torenhoge vastgoedprijzen en de vergrijzing.
Gedurende drie jaar zorgen VUB-wetenschappers van de onderzoeksgroepen Cosmopolis en Belgian Ageing Studies voor een wetenschappelijke evaluatie en monitoring van het project. Ze onderzoeken onder meer de maatschappelijke impact van het project op de bewoners, de buurt en op de partners. Er wordt ook geëvalueerd hoe beslissingen worden genomen en hoe de buurt wordt betrokken in het “solidair zorg dragen”.

Het CALICO project is overigens één van de 22 laureaten dat door de Europese Unie werd gekozen uit meer dan 200 ingediende voorstellen in het kader van het ‘Urban Innovative Action’ programma. Dit programma biedt stedelijke overheden in Europa kansen om innovatieve en experimentele oplossingen uit te testen, die passen binnen een duurzaam stedelijk ontwikkelingsbeleid en die in overleg met essentiële stakeholders worden opgezet en uitgevoerd. De Europese Unie erkende het innovatieve karakter van het CALICO project en voorziet een subsidie van 5 miljoen euro.

bron: Belga