Maatregelen tegen wolf voor 80 procent gesubsidieerd

Vlaams minister van Natuur, Omgeving en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) voorziet subsidies voor veehouders die preventieve maatregelen nemen om hun vee tegen de wolf te beschermen. Die investering zal voor 80 procent door de overheid worden terugbetaald, waarbij ook investeringen uit het verleden onder de nieuwe regeling vallen. De schadepreventie bij wolven krijgt een extra impuls door de subsidiëring van een aantal preventieve maatregelen. Het gaat daarbij om preventieve maatregelen die een bestaande omheining ‘wolvenproof’ moeten maken. Investeringen uit het verleden kunnen ook teruggevorderd worden, indien ze aan de voorwaarden voldoen.

Veehouders die hun omheining met wolvenwerende infrastructuur uitrusten, zullen die investering voor 80 procent terugkrijgen. “Zo hopen we enerzijds de schade te beperken, en anderzijds de wolf weer zijn natuurlijke gedrag aan te leren en ervoor te zorgen dat die niet langer op schapen gaat jagen”, zegt Van den Heuvel.

De subsidies worden wel enkel ingezet in een tiental gemeenten waar de wolf actief kan zijn. Die gemeenten liggen volgens wetenschappers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in een risicogebied voor de wolf. Begin april moet de regeling operationeel zijn.

bron: Belga