Begrip bij de onderwijskoepels voor het ongenoegen bij het personeel

Er is begrip bij de onderwijskoepels, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO! voor het Nederlandstalige Gemeenschapsonderwijs, voor de staking waartoe vandaag door alle onderwijsvakbonden in alle onderwijsniveaus is opgeroepen. Over de concrete situatie van de opvolging van het stakingsparool op het terrein kunnen de onderwijskoepels nog geen uitsluitsel geven. “Deze staking heeft een grotere impact dan vorige vakbondsacties”, is het aanvoelen bij Raymonda Verdyck, de afgevaardigd bestuurder van GO!. “Wij hebben begrip voor de bezorgdheden van het onderwijspersoneel. Vooral de werkdruk ligt zeer hoog in de onderwijssector”, geeft Verdyck toe. “We zijn ook al geruime tijd vragende partij voor een grondig loopbaandebat.”

Pieter-Jan Crombez, woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zegt dat een aantal noden die in het basisonderwijs leven zeker ook gedeeld worden door de koepel. Voor cijfers over stakersdeelname of een zicht op de situatie per school is het volgens Crombez nog te vroeg.

bron: Belga