Premier Michel neemt akte van brief Bacquelaine over loonakkoord

Premier Michel neemt akte van brief Bacquelaine over loonakkoord

Premier Charles Michel neemt akte van de brief van zijn minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, waarin hij zich afzet tegen het interprofessioneel akkoord dat de sociale partners eind februari bereikt hebben. De brief “heeft tot doel de aandacht van de premier te trekken op enkele pensioenelementen, die aandachtspunten zijn naar de toekomst toe”, luidt het. De regering heeft zich al positief uitgelaten over het akkoord van de sociale partners. Dat ze onderling een akkoord konden bereiken, bewijst de goede werking van het sociaal overleg, zei premier Michel in de Kamer. Toch zitten de regeringspartijen niet op dezelfde lijn. Met name Open Vld toonde zich kritisch voor de afspraken die gemaakt zijn over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen. MR, de partij waarvan Michel ook voorzitter is, steunt het akkoord wel. Bacquelaine is trouwens een partijgenoot van Michel.

Het interprofessioneel akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd. De vakbonden raadplegen momenteel hun achterban en maken voor het einde van de maand hun standpunt bekend.

bron: Belga