KI stelt dertigtal beweerde PKK-leden buiten vervolging

KI stelt dertigtal beweerde PKK-leden buiten vervolging

De Brusselse kamer van inbeschuldigingsstelling heeft vandaag een dertigtal personen en een vennootschap buiten vervolging gesteld. Ze werden vervolgd wegens deelname aan de activiteiten van de Turks-Koerdische organisatie PKK of wegens het uitoefenen van een leidinggevende functie binnen deze organisatie, die door het openbaar ministerie als terroristische organisatie werd aangewezen. Dat meldt het Brusselse hof van beroep. De KI heeft geoordeeld dat de PKK, met inbegrip van de afdeling HPG, te beschouwen is als een (niet-statelijke) strijdkracht betrokken bij een langdurig en intensief niet-internationaal gewapend conflict tussen haarzelf en de Turkse staat en om die reden onderworpen is aan het internationaal humanitair recht (het ‘oorlogsrecht’) als het gaat om handelingen op het Turks gebied of occasioneel op het grondgebied van aangrenzende staten.

“Er werden onvoldoende bezwaren gevonden om te kunnen besluiten dat de PKK/HPG zich buiten voornoemd conflictgebied schuldig heeft gemaakt aan terroristische misdrijven”, klinkt het. Daarom kan PKK/HPG niet beschouwd worden als terroristische groep, en is de deelname aan de activiteiten of het vervullen van een leidinggevende functie binnen deze organisatie niet strafbaar op grond van het Belgische strafrecht.

bron: Belga