Hoge concentraties fijn stof gemeten in heel het land

Hoge concentraties fijn stof gemeten in heel het land

In alle drie de gewesten van het land zijn de voorbije 24 uur hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de opstapeling van de luchtververvuiling de voorbij dagen en de ongustige meteorologische omstandigheden. De gemiddelde PM10-concentratie (fijn stof met een diameter kleiner da 10 micrometer) is momenteel in heel het land hoger dan 50 µg/m³, de drempel die gehanteerd wordt om de bevolking te informeren. In Vlaanderen is een 24 uursgemiddelde van 63 microgram per kubieke meter gemeten, in Wallonië is dat 60 µg/m³en in Brussel een gemiddelde van 51 µg/m³.

De meteorologische omstandigheden worden stilaan gunstiger door de aanvoer van Atlantische (zee)lucht en het aantrekken van de wind. De verwachting is echter dat de PM10-concentraties nog geruime tijd hoger zullen blijven dan 50 µg/m³ als 24 uursgemiddelde. Morgen en de volgende dagen wordt een gevoelige verbetering verwacht van de luchtkwaliteit.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals jonge kinderen, ouderen, personen met COPD en mensen met hart- en vaatziekten, doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.

bron: Belga