De vier afgewezen burgemeesters faciliteitengemeenten in beroep tegen beslissing Homans

De vier afgewezen burgemeesters faciliteitengemeenten in beroep tegen beslissing Homans

Yves Ghequière (Linkebeek), Frederic Petit (Wezembeek-Oppem), Pierre Rolin (Sint-Genesius-Rode) en Alexis Calmeyn (Drogenbos) tekenen beroep aan bij de Raad van State tegen de beslissing die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans begin februari nam om hen niet te benoemen als burgemeester. Dat is vernomen bij de betrokkenen. Homans weigerde hun benoeming omdat het viertal in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen deel uitmaakte van een schepencollege dat de taalwetgeving niet respecteerde bij het versturen van de oproepingsbrieven. Nadat gouverneur Lodewijk De Witte conform de Vlaamse decreten in opdracht van Homans de inwoners van de zes faciliteitengemeenten een Nederlandstalige brief stuurde (waarna Franstaligen een document in hun taal kunnen opvragen), verzonden ze een kiesbrief in het Frans naar inwoners die zich hadden geregistreerd om documenten in het Frans te ontvangen. De colleges baseerden zich hierbij op arresten waarin de Raad van State stipuleert dat Franstaligen dit maar één keer om de vier jaar moeten laten weten in plaats van telkens opnieuw zoals de Vlaamse decreten opleggen.

bron: Belga