Ernst & Young zal geheime audit over mogelijk valse kunst in MSK toelichten

Onderzoeksbureau Ernst & Young zal het geheime auditrapport over mogelijk valse kunst in het MSK toelichten in de Gentse gemeenteraad. Dat zal gebeuren in een besloten zitting van de cultuurcommissie. Het rapport werd enkele weken geleden in beslag genomen door het parket. Er lopen ook verschillende juridische procedures. In het bewuste auditrapport onderzoekt het externe bureau of directrice Catherine De Zegher onzorgvuldig heeft gehandeld toen ze werken van de Russische verzamelaar in het Gentse Museum van Schone Kunsten in bruikleen nam. De tentoonstelling kreeg kritiek van internationale experten en werd in februari van 2018 opgedoekt.
De Zegher verloor haar job maar houdt vol dat de werken echt zijn. Het door de bruikleengever, de stichting Dieleghem en het echtpaar Toporovski beloofde materiaaltechnisch onderzoek werd uiteindelijk slechts uitgevoerd op de helft van de Russische avant-gardeschilderijen die in Gent werden tentoongesteld.
De inhoud van het geheime auditrapport leidde vorige week vrijdag tot de beslissing om De Zegher, die nog steeds in dienst is van de stad Gent, niet te laten terugkeren als museumdirectrice. Er komt ook een hoorzitting.
Maar de stad Gent verleent geen inzage in het bewuste rapport, omdat er verschillende juridische procedures lopen.

bron: Belga