Kamercommissie laat leerplicht ingaan vanaf vijf jaar

Kamercommissie laat leerplicht ingaan vanaf vijf jaar
Foto Pexels

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leeftijd voor de leerplicht van zes naar vijf jaar. De Kamercommissie Bedrijfsleven heeft daarvoor unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd. De tekst moet nu nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer.

Onderwijs is in ons land een bevoegdheid van de gemeenschappen, maar de leerplichtleeftijd valt nog onder het federale niveau. Al sinds de jaren tachtig ligt die leeftijd op zes jaar, maar er gaan al jaren stemmen op om die grens wat lager te leggen. Vijftien jaar geleden braken de liberalen daar bijvoorbeeld al een lans voor.

Sociale ongelijkheid

Het belangrijkste motief is het wegwerken van de sociale ongelijkheid. In Vlaanderen gaan bijna alle vijfjarigen nu al naar de kleuterschool. De uitzonderingen zijn veelal kinderen met een migratie-achtergrond in de grote steden. De pleitbezorgers van een lagere leeftijd benadrukken dat een vroege participatie aan het onderwijs cruciaal is voor de latere kansen op de schoolbanken en nadien ook in het professionele leven.

Consensus

Met de regelmaat van de klok doken de voorbije jaren voorstellen op om leerplicht vanaf vijf jaar in te voeren, maar die stierven steevast een stille dood. Nu bleek er een brede consensus te bestaan en vorige week kwam er al een positief advies van de Vlaamse regering. Indien de tekst binnenkort ook de kaap van de plenaire Kamer passeert, moeten vanaf 1 september 2020 vijfjarigen voldoen aan de leerplicht, over anderhalf jaar dus. Die periode moet scholen de tijd bieden zich voor te bereiden.

Voor alle duidelijkheid: leerplicht is niet hetzelfde als schoolplicht. Om aan de leerplicht te voldoen, moet een kind ofwel naar school gaan, ofwel huisonderwijs krijgen.