Uit audit blijkt hoge werkdruk bij federale politie

Een audit naar de werkdruk bij de federale politie en twaalf lokale politiezones, uitgevoerd in 2018, maakt melding van een groeiende malaise bij de politie. Dat schrijft La Dernière Heure zaterdag. In het slotrapport is te lezen dat agenten van de federale kampen met “meer stress, emotionele uitputting, afstand, risico op burn-out, buitensporig gedrag op het werk en minder voldoening, enthousiasme en wil om te blijven”. Net niet de helft van de agenten (48 pct) die in de loop van het afgelopen jaar afwezig was, zeggen dat die afwezigheid ten minste deels te maken had met het werk. “57 pct wijst op psychosociale problemen, 55 pct op fysieke problemen en 21 pct op een werkongeval.”
Uit de audit blijkt verder nog dat 58 agenten (1,2 pct) in de loop van het voorbije jaar aan zelfmoord gedacht hebben, met ook de intentie om die gedachte uit te voeren. Daarnaast geeft 26 pct van de ondervraagde vrouwen aan de voorbije zes maanden slachtoffer geweest te zijn van ongenwenste intimiteiten, tegenover 14 pct in de referentiegroep.
4.846 agenten van de federale politie hebben de vragenlijst van onderzoekers van de KU Leuven ingevuld.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

bron: Belga