Een op de acht meldde zich al onterecht ziek

Foto Unsplash

Een op de acht werknemers in België heeft zich al ooit ziek gemeld om een andere reden dan zijn gezondheid, van wie een derde zelfs meerdere malen. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstverlener Securex bij 1.500 werkende landgenoten.

De voornaamste reden voor ziektemeldingen zonder ziek te zijn, is een ziek familielid dat nood heeft aan zorg. Dat is zo voor 31% van de gevallen. Familiaal verlof aanvragen bij ziekte, ongeval of hospitalisatie van een familielid zou een oplossing kunnen zijn, maar dat is onbezoldigd en beperkt in de tijd. Mogelijk is dat de reden waarom sommige werknemers zich dan liever ziek melden. “Werknemers zijn vermoedelijk niet voldoende op de hoogte van een aantal wettelijk voorziene mogelijkheden om deze ongewettigde afwezigheid op te vangen”, zegt Els Vanderhaegen, de Legal Expert van Securex hierover.

Daarnaast zijn ook nood aan rust na een drukke periode (17%), een belastende woon-werkverplaatsing of moeilijke combinatie van werk en privéleven (17%) en conflicten met leidinggevenden of collega’s (13%) belangrijke redenen. In 7% van de gevallen wordt gebrek aan motivatie of erkenning op het werk, en in 6% geweigerd verlof, aangegeven als reden voor ziektemelding zonder gezondheidsproblemen.

Vaker jongeren

Uit de bevraging van Securex komt naar voren dat jongeren zich vaker ziek melden zonder ziek te zijn dan 25-plussers, net als werknemers met een contract van bepaalde duur of een interimjob. In beide gevallen deed een op de vier het al eens. Als verklaring wijst Securex aan dat jongeren – die hun huidige functie vaak als een overgangsjob zien – en werknemers zonder vast contract zich minder sterk verbonden voelen met hun team. Een andere verklaring kan ook met die overgangsjob samenhangen: jonge werknemers kunnen minder zichzelf zijn in hun job dan hun oudere collega’s.