“Megastallen” al goed voor 70 procent varkensvlees en pluimvee

Milieuorganisatie Greenpeace breekt dinsdag opnieuw een lans voor een kleinschaligere landbouw. Uit een eigen studie blijkt de heel forse opmars van de “megastallen”. Die veeteeltbedrijven met een omzet van minstens 500.000 euro per jaar waren in 2016 al goed voor 70 procent van het Belgische varkensvlees en 72 procent van het pluimvee. “Deze ondernemingen worden volop gesubsidieerd door de Europese Unie, met rampzalige gevolgen voor de kleine boeren, en voor klimaat en milieu”, dixit Greenpeace.
De milieuorganisatie liet onderzoek hoe de Europese landbouwsubsidies worden gebruikt. De subsidiëring leidt tot steeds grotere concentratie van vlees- en zuivelproductie in steeds minder en grotere bedrijven, zo blijkt. Ook in België was er een “enorme groei”: nu zijn er 4.120 megastallen op een totaal van 28.730 boerderijen in België. Bij varkensvlees en pluimvee zijn die grote landbouwbedrijven dus goed 70 procent aandeel. Voor varkensvlees was dat 29 procent in 2004. Dat jaar werd ook 27 procent van het pluimvee in die bedrijven gekweekt.
Voor zuivel is de stijging niet zo groot: van 3 procent in 2004 naar 25 procent. Een van de redenen zijn de melkquota die tot 2015 golden, aldus Greenpeace.
De milieuorganisatie vraagt meer steun voor kleinschalige, ecologische landbouw. “Deze situatie is niet langer houdbaar. De kleine boeren zijn het slachtoffer van de manier waarop de Europese subsidies nu worden verdeeld. Dat is ontoelaatbaar”, zegt expert duurzame landbouw Sebastien Snoeck. Het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid moet voor hem boeren steunen die de natuur actief herstellen en beschermen. Hij wijst op de “enorme impact” van megaboederijen.

bron: Belga