Eerste vier elektrische laadpalen van gewestelijk Brussels netwerk ingehuldigd

De eerste vier elektrische laadpalen van het Brusselse elektrische laadpalen-netwerk “Charge.Brussels” zijn vandaag in Evere officieel ingehuldigd door de Brusselse ministers van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) en van Leefmilieu Céline Fremault (cdH), Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en Erik Kemink, CEO van PitPoint. De concessie voor de plaatsing en uitbating van de laadpalen tot in 2028 werd toegewezen aan de Nederlandse operator PitPoint. De laadpalen voorzien 100 procent groene energie. De laadpalen maken deel uit van een Brussels netwerk dat op korte termijn en in drie luiken moet uitgerold worden in het gewest. Een eerste luik focust op de installatie van een basisnetwerk van een honderdtal laadpalen, of één laadpaal per vierkante kilometer, in 2019 en 2020. Die zullen geplaatst worden in samenspraak met de gemeenten.

Een installatie op vraag van de burger wordt eveneens mogelijk en is bedoeld voor personen, autodeelbedrijven of taxidiensten die over elektrische wagens beschikken, maar niet de mogelijkheid hebben om op te laden op eigen terrein of geen publiek laadpunt ter beschikking hebben in een omtrek van 250 meter. Tenslotte is er de installatie van extra laadpunten op drukbezochte plaatsen waar de capaciteit te laag ligt.

“Na de invoering van de Lage Emissiezone, de aankoop van de eerste elektrische MIVB-bussen en de komende elektrificatie van de deelfietsen Villo! tonen we hiermee dat Brussel effectief de ambitie toont om een moderne en duurzame stad te zijn op vlak van mobiliteit”, zegt minister Smet.

bron: Belga