VN-secretaris-generaal looft Afrika omwille van behandeling vluchtelingen

VN-secretaris-generaal looft Afrika omwille van behandeling vluchtelingen
VN-secretaris-generaal looft Afrika omwille van behandeling vluchtelingen

De sectretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), Antonio Guterres, heeft Afrika geprezen omwille van de “open grenzen, deuren en harten” en voor de behandeling van vluchtelingen. “De wereld heeft constant inspiratie gekregen van het Afrikaanse leiderschap en mededogen”, zei Guterres tijdens de Top van de Afrikaanse Unie. Tijdens zijn speech voor de Afrikaanse Unie in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba liet Guterres zijn licht schijnen over recente gebeurtenissen en ontwikkelingen op het Afrikaanse continent, zoals verkiezingen, vredesgesprekken en de behandeling van vluchtelingen. De VN-chef loofde het continent voor “zijn open grenzen, deuren en harten” en “de solidariteit met de vluchtelingen”. “In onze zoektocht naar duurzame oplossingen heeft de wereld – en ik persoonlijk ook – voortdurend inspiratie opgedaan van de Afrikaanse leiders, de Afrikaanse visie en het Afrikaanse mededogen.”

“Afrika biedt onderdak aan bijna een derde van de vluchtelingen wereldwijd en de ontheemden”, vertelde hij aan Afrikaanse leiders en andere buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders die zondag waren bijeengekomen voor de jaarlijkse top. De secretaris-generaal van de VN maakte geen melding van de gevaren die talloze vluchtelingen soms lopen in bepaalde delen van Afrika. Zo worden migranten en vluchtelingen in Libië volgens de VN stelselmatig blootgesteld aan mishandeling, slavenarbeid en gevangenschap.

Guterres verwees tot slot ook naar vredesonderhandelingen in onder meer Zuid-Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij loofde ook landen die recent verkiezingen hielden, waaronder Mali, Madagascar en Congo.

Bron: Belga