« 4 projecten die de innovatieve kant van Elia tonen »

De energiesector is in volle verandering: er is steeds meer hernieuwbare en decentrale energieproductie, digitalisering introduceert nieuwe technologieën en de internationale samenwerking neemt toe. De Belgische netbeheerder Elia is volop bezig om deze energie­transitie ook in ons land waar te maken.

1 Internationale stroomuitwisseling

Door de opkomst van hernieuwbare energie, is er een toenemende nood om elektriciteit op internationale schaal uit te wisselen. Als er hier even geen zon en wind is, kan het elders uit Europa worden ingevoerd. En andersom. Daarvoor bouwt Elia bijkomende interconnectoren. Zo werd op 31 januari Nemo Link officieel in gebruik genomen. Het is de eerste onderzeese interconnector tussen ons land en Groot-Brittannië. De verbinding kan tot 1.000 megawatt stroom importeren, het equivalent van een kerncentrale.

2 Eerste stopcontact op zeeElia wil er ook alles aan doen om de verdere integratie van hernieuwbare energie te faciliteren. Zo wordt het Modular Offshore Grid (MOG) het eerste Elia-project met een schakelplatform op zee, een stopcontact op zee als het ware. MOG zal de geproduceerde elektriciteit van vier toekomstige windparken voor de kust van Zeebrugge bundelen en via onderzeese kabels aan land brengen.

3 Blockchain

Elia heeft een proefproject opgezet om de mogelijkheden van blockchaintechnologie in de energiesector te bestuderen. Door de toename van hernieuwbare energieproductie wordt het voor de netbeheerder steeds moeilijker om op elk moment het evenwicht tussen productie en verbruik te garanderen. Om dergelijke complexe transacties te regelen, bekijkt Elia of blockchaintechnologie als betaal­systeem zou kunnen dienen.

4 Virtual Reality

Elia wil de verschillende taken van de technici via innovatieve technologieën digitaliseren en verbeteren. Dit om het werk op het terrein sneller en efficiënter te laten verlopen. Zo is er een project waarmee de werknemer via een VR-bril digitaal een hoogspanningsstation kan bezoeken om het voorbereidende werk in te schatten.

 

    

Voor openstaande vacatures? Surf naar www.elia.jobs