Taxidecreet goedgekeurd in commissie

Taxidecreet goedgekeurd in commissie

Het Vlaamse taxidecreet is goedgekeurd in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. Enkel oppositiepartijen Groen en sp.a stemden tegen. Die twee partijen hadden nog bijsturingen voorgesteld om tegemoet te komen aan de kritiek van de taxisector, de vakbonden en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), maar de meerderheid stemde hun voorstellen weg. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil het Vlaamse taxilandschap grondig hervormen. Het nieuwe ontwerp van taxidecreet schrapt ten laatste in 2020 de bestaande vaste tarieven. Exploitanten zullen in de toekomst zelf hun prijs kunnen bepalen. Ook het quotum van 1 taxi per 1.000 inwoners verdwijnt, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. De Vlaamse regering hoopt daarmee de taxi goedkoper te maken. Verder moet het nieuwe decreet de komst van nieuwe concepten en deelplatformen zoals Uber regelen.

Maar tijdens een hoorzitting vorige week met de taxisector, de vakbonden en de VVSG klonk er heel wat kritiek op het decreet. Zo was er onder meer kritiek op de deregulering en het loslaten van de prijs. Die kritiek inspireerde oppositiepartijen Groen en sp.a tot een reeks amendementen. Zo drongen Joris Vandenbroucke (sp.a) en Björn Rzoska (Groen) onder meer aan op het invoeren van minimumtarieven en een strenger kader voor deelplatformen (bv. de verplichting om een administratieve zetel te hebben in België).

Maar die amendementen werden weggestemd door meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld. “Ik weiger mee te gaan in die doembeelden waarin gesproken wordt over totale deregulering en sociale dumping”, zei Open Vld’er Marino Keulen. “We gaan dit decreet nu niet in zeven haasten aanpassen. Laat ons het invoeren en nadien evalueren en indien nodig bijsturen”, aldus Keulen.

Ook minister Weyts zelf stapt niet mee in de geschetste doemscenario’s. “Hoe komt het dat we wél geloven in de marktwerking voor alle soorten goederen en diensten, maar niet als het zou gaan om de taxisector?”, vraagt de N-VA-minister. Hij maakt zich sterk dat het nieuwe decreet niet alleen zal leiden tot een daling van de prijzen voor de consument, maar ook tot een “gelijk speelveld” en een betere controle op de naleving van de kwaliteitseisen.

Het decreet gaat nu ter goedkeuring naar de plenaire vergadering.

bron: Belga