Klimaatpanel wil adviezen klaar hebben tegen vorming van nieuwe regering

Klimaatpanel wil adviezen klaar hebben tegen vorming van nieuwe regering

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck heeft de verdere plannen van zijn denktank met klimaatexperts en voormalig vicevoorzitter van het IPCC Jean-Pascal van Ypersele toegelicht en beseft dat er werk aan de winkel is. Tegen de vorming van de nieuwe regering wil het klimaatpanel al enkele adviezen klaar hebben. Tegelijkertijd wordt het een werk van lange termijn. Wat de modus operandi van het expertenpanel zal zijn en hoe die er zal uitzien, is nog helemaal niet duidelijk. Dit is slechts de aankondiging van de oprichting ervan, maar er kwamen al heel wat spontane sollicitaties binnen, zo viel te horen op een persconferentie na de vierde klimaatmars van ‘Youth for Climate’ in Brussel.

Wie deel uitmaakt van het panel kan bovendien variëren naargelang het onderwerp. En die kunnen heel uiteenlopend zijn: van ruimtelijke ordening tot landbouw, warmtenetten of verdienmodellen.

De denktank wil tot een consensus komen rond drie hoofdpunten. De probleemstelling qua klimaat, ruimte en duurzaamheid moet bepaald worden. De diverse oorzaken van de klimaatverandering moet gedefinieerd worden en tenslotte moet er gekomen worden tot oplossingen die financieel haalbaar en politiek uitvoerbaar zijn en mogelijk zelfs rendabel zijn.

“We willen binnen een jaar al conclusies aanbieden wanneer de beleidslijnen van de nieuwe regering worden uitgestippeld. We willen rapporten maken en adviezen geven waarvan na dubbelcheck blijkt dat ze ook effectief uitvoerbaar zijn”, legt Van Broeck uit. “Met een paar slimme oplossingen op een paar jaar tijd zijn we er wel niet vanaf. Dit wordt een proces van jarenlang voortschrijdend inzicht.”

bron: Belga