Europees Mensenrechtenhof veroordeelt België voor gebrek aan zorg voor geïnterneerde

De Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft België veroordeeld omdat ons land niet in staat is gebleken om aangepaste zorg te voorzien voor een Duitstalige geïnterneerde. In de instelling in Paifve waar hij opgesloten was, bleek immers geen personeel aanwezig dat de Duitse taal machtig was. België heeft van 2004 tot augustus 2017 artikel 3 (verbod op foltering) en artikel 5 (recht op vrijheid en veiligheid) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) geschonden, zo oordeelden de rechters.
René Rooman, een Duitstalige Belg die in 1997 was veroordeeld voor diefstal en seksueel geweld, was in 2011 naar het Hof gestapt om het gebrek aan psychiatrische zorg aan te klagen in de instelling in Paifve (provincie Luik), waar hij sinds 2004 verblijft. Hij stelde meer bepaald aan de kaak dat er geen medisch personeel was dat Duits sprak.

België werd in juli 2017 al door het EHRM veroordeeld in die zaak. Toen luidde het oordeel dat België artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens had geschonden. Maar een overtreding van artikel 5 werd afgewezen. Rooman besliste vervolgens de uitspraak aan te vechten bij de Grote Kamer.

De zeventien rechters van die Grote Kamer bevestigden donderdag niet enkel de overtreding van artikel 3, maar stelden deze keer ook unaniem een schending van artikel 5 vast. Wel werd gesteld dat beide artikels enkel van 2004 tot augustus 2017 overtreden werden.

“Het Hof stelt dat de vrijheidsbeneming van Rooman in de periode tussen begin 2004 en augustus 2017 niet heeft plaatsgevonden (…) in een instelling die geschikt is om hem te voorzien van de nodige zorg die aangepast is aan zijn gezondheidstoestand”, zo motiveert het hof de beslissing om nu wel te spreken van een schending van het recht op vrijheid en veiligheid.

Daarnaast stelt het EHRM dat België na het arrest van juli 2017 wel overgegaan is tot het samenstellen van een aangepast zorgpakket, waardoor er sindsdien geen sprake meer is van een inbreuk van de mensenrechten.

Het bedrag van de morele schadevergoeding dat België moet betalen, werd opgetrokken van 15.000 (in het arrest van juli 2017) tot 32.500 euro.

bron: Belga