Vonnissen en arresten moeten binnenkort niet langer integraal worden voorgelezen

Vonnissen en arresten moeten binnenkort niet langer integraal worden voorgelezen

Voorzitters van rechtbanken en hoven zullen hun vonnissen en arresten binnenkort niet langer integraal in de rechtszaal moeten voorlezen. De commissie voor de herziening van de Grondwet van de Kamer keurde daarover vandaag een voorstel goed. “Enkel het beschikkende gedeelte met de beslissing zal dus nog moeten worden uitgesproken”, legt CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten uit. Om de aanpassing door te voeren werd artikel 149 van de Grondwet gewijzigd. Dat artikel werd aan het einde van de vorige legislatuur voor herziening verklaard en kan dus worden aangepast met een tweederdemeerderheid.

“De tijd dat vonnissen uitsluitend onder de aandacht van het publiek werden gebracht door de journalisten van de schrijvende pers, die de terechtzittingen gingen bijwonen, is lang voorbij. Vandaag is het nut van die voorlezing zeer beperkt, zelfs onbestaande wanneer dat gebeurt voor een lege zittingszaal. Zeker wanneer blijkt dat het nagestreefde doel even goed of zelfs beter kan worden bereikt met moderne technieken van massacommunicatie”, zegt Verherstraeten.

“De vrijgekomen tijd zal door de magistraten kunnen worden gebruikt om zich bij te scholen of bijkomende zaken te behandelen. In het kader van de bespreking van de uitvoeringswet volgende week zullen we wel nog de nadruk leggen op het beschermen van elke individuele partij door het anonimiseren van de uitspraken die online geplaatst worden”, aldus de CD&V-fractieleider.

bron: Belga