KCE-studie naar de vaccinatie van jongens tegen papillomavirus

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceert donderdag een positieve studie naar de kostenefficiëntie van de uitbreiding van de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV), dat onder meer baarmoederhalskanker en een aantal keelkankers veroorzaakt, tot jongens. Het rapport bevat geen echte beleidsaanbevelingen, maar geeft een overzicht van de kostenefficiëntie van de uitbreiding van de huidige vaccinatie. Sinds 2010 worden in Vlaanderen vaccinatieprogramma’s voor meisjes van 12 tot 14 jaar georganiseerd, en sinds 2011 in Brussel en Wallonië. Met een vaccinatiedekking van 91 procent in 2016 is de vaccinatie zeer succesvol in Vlaanderen. Ze is het echter minder in Brussel en Wallonië, want daar is slechts 36 tot 50 procent van de meisjes gevaccineerd (2017).
De studie toont aan dat de drie vaccins die op de markt zijn (Cervarix, Gardasil en Gardasil 9) de meeste prekanker letsels die door HPV worden veroorzaakt, voorkomen. Betrouwbare cijfers over de mate waarin het vaccin tegen de kanker zelf beschermt, zijn nog niet beschikbaar, omdat er minstens 20 jaar ligt tussen de infectie met het virus en het verschijnen van de kanker.
“Uit de medisch-economische literatuur blijkt dat om alle hogervermelde kankers te voorkomen, de uitbreiding van de vaccinatie van enkel meisjes naar ook jongens kosteneffectief zou zijn, ongeacht het vaccin dat wordt gebruikt. Bij een lage vaccinatiegraad van de meisjes (zoals het geval is in Brussel en Wallonië) zou deze uitbreiding de kosteneffectiviteit zelfs nog meer verhogen”, stelt het KCE.
Het kenniscentrum wijst ook naar het punt van de gelijkheid tussen jongens en meisjes: het vaccin enkel aanbieden aan meisjes, is nadelig voor de jongens, want ook bij mannen neemt kanker door HPV toe. “De vaccinatie van alle jongens zou er dus ook voor zorgen dat bepaald seksueel gedrag niet wordt gestigmatiseerd, omdat alle toekomstige MSM (mannen die seks hebben met mannen) zouden gevaccineerd worden voordat ze seksueel actief worden.”
Beide gemeenschappen hebben inmiddels beslist om vanaf september 2019 de HPV-vaccinatie uit te breiden naar jongens.

bron: Belga