Minimumpensioen van 1.500 euro voor wie 65.520 uur gepresteerd heeft

De Vlaamse socialisten hebben hun pensioenplan klaar. Iedereen met een loopbaan van 42 jaar, moet minstens recht hebben op 1.500 euro pensioen. Sp.a rekent de loopbaan van 42 jaar daarbij om in 65.520 gepresteerde uren of een gemiddelde van 30 uur per week. Die ingreep zou 2,3 miljard euro kosten. Een deel van dat bedrag, 800 miljoen euro, willen de Vlaamse socialisten halen bij de hoogste pensioenen en bij een hervorming van de fiscale subsidies voor het pensioensparen via de werkgever en het individuele pensioensparen. Sp.a-voorzitter John Crombez lanceerde het centrale idee voor het sp.a-pensioenplan een jaar geleden al: 1.500 euro minimumpensioen voor iedereen die voldoende gewerkt heeft. Daarbij zou elk uur tellen, ook de uren die mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid.
Nu ligt er een berekend plan op tafel. Iedereen met een loopbaan van 42 jaar moet recht hebben op een pensioen van 1.500 euro. De socialisten schakelen wel over in een een systeem dat rekent in uren. Zo komt een loopbaan van 42 jaar overeen met 65.520 uren of een gemiddelde van 30 uur per week. Bedoeling is dat ook mantelzorguren en ouderschapsuren daarin worden meegeteld. “Op die manier zijn mensen zelf in staat hun loopbaan in te delen in periodes waarin ze meer of minder werken zonder dat hun pensioenopbouw in het gedrang komt”, legt Conner Rousseau, Oost-Vlaams lijsttrekker en een van de mensen achter het pensioenplan, uit.
Wie ervoor kiest langer te werken dan 42 jaar, krijgt een pensioenverhoging. Sp.a stelt voor de pensioenbonus opnieuw in te voeren.
Het optrekken van de minimumpensioenen kost volgens sp.a 2,3 miljard euro en de pensioenbonus 200 miljoen euro. Om dat te financieren pleiten de socialisten voor een afbouw van de bedrijfssubsidies, het afschaffen van de fiscale subsidie voor salariswagens en een efficiëntere werking van de administraties. Maar een deel van de financiering, 800 miljoen euro om precies te zijn, moet komen via ingrepen in het pensioensysteem zelf.
Zo moet 500 miljoen komen uit een verhoogde solidariteitsbijdrage van de hoogste pensioenen. Die opbrengsten moeten dan dienen om de laagste pensioenen op te trekken. Verder moet er 300 miljoen euro komen uit een hervorming van de fiscale subsidiëring van de aanvullende pensioenen. Zo stelt sp.a bijvoorbeeld voor om het percentage van de fiscale aftrek in het individuele pensioensparen op te trekken (tot 33 procent), maar het aftrekbare bedrag te verlagen (tot 600 euro).

bron: Belga