Malaise bij Staatsveiligheid: pesterijen, ongewenste intimiteiten en discriminatie

Een interne enquête bij het personeel van de Staatsveiligheid toont een ontluisterend beeld van de inlichtingendienst. Dat bericht weekblad Knack maandagavond online. Knack kreeg een rapport in handen van 19 maart 2018, dat besteld werd door de directie van de Staatsveiligheid, en opgesteld door de Groep IDEWE, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. IDEWE polste via een standaardvragenlijst naar het psychosociale welbevinden van de werknemers.
“Binnen de Staatsveiligheid is sprake van sterk verhoogde psychosociale belasting: met uitzondering van ziekteafwezigheid scoren alle (on)welzijnsindicatoren significant slechter dan de benchmark”, besluit IDEWE. Die ‘benchmark’ zijn de antwoorden van de gemiddelde Belgische werknemer.
“Ook op het vlak van ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk zien we veel aandachtspunten. Zo scoren pesterijen, ongewenste intimiteiten en discriminatie significant slechter dan de benchmark”, klinkt het.
Volgens de Staatsveiligheid is inmiddels een interne werkgroep opgericht, die op zijn beurt vier focusgroepen heeft gecreëerd. Doel is om tot een actieplan te komen. “Dat proces is volop aan de gang”, zegt woordvoerster Ingrid Van Daele. Over grensoverschrijdend gedrag zouden geen formele klachten ingediend zijn.
Vakbond Sypol klaagt aan dat afgelopen jaar niets veranderd is. Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke noemt het rapport “vernietigend”.

bron: Belga