Jean-Luc Crucke (MR) pleit voor verdere regionalisering

Jean-Luc Crucke (MR) pleit voor verdere regionalisering

Waals minister van Begroting en Energie Jean-Luc Crucke (MR) pleit in Le Soir voor een verdere regionalisering, met name aan Franstalige kant. “Het Franstalige huis is inefficiënt en kost bijzonder veel geld”, zegt Crucke. Hij stelt voor om bevoegdheden van het provinciale niveau en van de gemeenschap over te dragen naar het gewest. Dat zou op termijn neerkomen op het verdwijnen van de Fédération Wallonie-Bruxelles of de Franse gemeenschap als instelling. Crucke hekelt de complexiteit van de instelling in Franstalig België. Dat gebrek aan efficiëntie heeft volgens de MR-minister een kostprijs op het vlak van socio-economische uitdagingen, leefmilieu en klimaat. Crucke stelt voor om de provinciale bevoegdheden en van de Franse gemeenschap over te dragen naar het gewest.

Dat is volgens Crucke “duidelijker” en “efficiënter”. In De Ochtend pleitte Crucke voor een land met “vier sterke gewesten”. Toch is er volgens hem een essentieel verschil tussen zijn pleidooi voor een verdere regionalisering en het confederalisme dat N-VA voorstelt. “Bij ons blijft het land belangrijk. We moeten het land beter doen werken en daarvoor heb je meer duidelijkheid nodig in de gewesten. De N-VA wil het land kapotmaken. Dat willen wij zeker niet doen”, aldus Crucke.

bron: Belga