Crisis bezworen in Nederland, kinderpardon verdwijnt

Met een zwaarbevochten compromis over het ‘kinderpardon’, de pardonregeling voor asielkinderen, lijkt de crisis in de Nederlandse regering over de slepende kwestie bezworen. De vier regeringspartijen bereikten een akkoord over een wijziging van de afspraken in het regeerakkoord. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff sprak over een “nieuwe balans” in het asielbeleid. De grootste regeringspartij lag lang dwars bij de door ChristenUnie (CU), D66 en CDA gewenste versoepeling. De VVD heeft nu bereikt dat het kinderpardon wordt afgeschaft. In ruil komt eerst nog wel een groep van ongeveer zevenhonderd zogenoemde gewortelde asielkinderen die eigenlijk al hadden moeten vertrekken, voor een herbeoordeling in aanmerking. Naar verwachting kunnen de meesten blijven.
De crisis brak uit nadat het CDA anderhalve week geleden een draai had gemaakt richting CU en D66 en zich plotseling uitsprak voor verruiming van de regels. De christendemocraten wilden de kinderen niet langer in onzekerheid houden. De CU gooide daarna olie op het vuur door een tijdelijke uitzetstop te eisen voor kinderen die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor de soepelere regels.
De partijen stelden zichzelf een ultimatum en streefden naar een akkoord voor een debat woensdagochtend over de kwestie. De oppositie zou de regeringspartijen anders uit elkaar kunnen spelen. Ook moest worden voorkomen dat de vier coalitiepartners elkaar tijdens het debat in de haren zouden vliegen.
Op hoofdlijnen is afgesproken dat het kinderpardon voor nieuwe gevallen wordt afgeschaft en dus op termijn verdwijnt. Verder wordt een groep van ongeveer zevenhonderd kinderen herbeoordeeld. Er gaat 13 miljoen euro extra naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om processen te versnellen. Tenslotte wordt de zogenoemde discretionaire bevoegdheid, om uitzonderingen te maken bij uitzettingen, weggehaald bij de staatssecretaris van Justitie. Die bevoegdheid gaat naar de baas van de IND. Die zal schrijnende gevallen toetsen, maar alleen in de eerste procedure. Daarna niet meer, ook al veranderen de omstandigheden.

Bron: Belga