Obesitas, ondervoeding en klimaat: drie facetten van zelfde dreiging

Obesitas
Obesitas

Obesitas, ondervoeding en klimaatverandering: het zijn drie facetten van eenzelfde dreiging, en ze moeten globaal aangepakt worden. Dat zeggen experts van de Universiteit van Auckland (Nieuw-Zeeland), de George Washington-universiteit (VS) en de ngo World Obesity Foundation maandag in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. De drie kwalen “hebben gemeenschappelijke achterliggende oorzaken”, zeggen de experts. Ze noemen “machtige commerciële belangen, een gebrekkig politiek antwoord en een gebrek aan mobilisatie door burgers”. Oplossingen moeten volgens hen dus ook gemeenschappelijk zijn.
Het rapport, dat op een geëngageerde toon geschreven is, volgt op een rapport dat op 17 januari verscheen in The Lancet. Dat rapport ging over de link tussen voeding en milieu. Er werd voor gepleit om de wereldwijde consumptie van rood vlees en suiker te halveren, en die van fruit, groenten en noten te verdubbelen.
Het nieuwe rapport, dat het werk is van 43 experts uit 14 landen, gaat daarop voort. “De voorbije twintig jaar zijn obesitas, ondervoeding en klimaatverandering afzonderlijk beschouwd. De traagheid waarmee de politiek reageert, is onaanvaardbaar”, klinkt het.
“De drie fenomenen spelen op elkaar in: het voedingssysteem is niet alleen verantwoordelijk voor de pandemieën van obesitas en ondervoeding, maar genereert ook 25 tot 30 procent van de uitstoot van broeikasgassen”, zeggen de experts. Vooral “de veehouderij” is daarvoor verantwoordelijk.
Maar de interactie gebeurt ook op andere manieren. “Onze transportsystemen, die gedomineerd worden door de auto, stimuleren een leven met weinig lichamelijke beweging, terwijl ze 14 tot 25 procent van de broeikasgassen genereren.”
Het rapport besluit dat het voedselproductiesysteem, het landbouwbeleid, de transportmiddelen en de verstedelijking verschillende schakels zijn van een en dezelfde ketting, die de mensheid en de planeet verstikt. Ze menen dat de multinationals van de voedingsindustrie, de zogenaamde ‘Big Food’, moeten omkaderd worden zoals nu al gebeurt met tabaksbedrijven.

Bron: Belga