Paul De Grauwe hekelt “religieus fanatisme” over kernenergie

Professor Paul De Grauwe hekelt het “religieuze fanatisme” over kernenergie. “Wie er nog maar over nadenkt, wordt als ketter beschouwd. Ik vind dat absurd”, zegt hij in een interview met De Zondag. De Grauwe toont zich een voorstander van kernenergie, “vanuit milieuoverwegingen. Kernenergie stoot geen CO2 uit. Je moet eens kijken naar de omschakeling in Duitsland. Om kernenergie te vervangen, stoken ze daar meer bruine kolen. Dat is toch waanzinnig?”
De professor ontkent niet dat er aan kernafval gevaren verbonden zijn. Maar “laat ons toch minstens debatteren over de nieuwe generatie kerncentrales”, zegt hij. De Grauwe vreest echter dat dat in België “onmogelijk zal zijn.” Hij bespeurt bij partijen zoals Groen “een irrationele houding tegenover kernenergie.”

bron: Belga