Nieuw op 1 februari – Nieuw model voorlopig rijbewijs wordt ingevoerd

Iemand die zijn voorlopig rijbewijs B laat vervallen, zal voortaan een nieuw voorlopig rijbewijs kunnen aanvragen zonder een wachttijd van drie jaar uit te zitten. Er zijn wel verschillende voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van dat nieuwe model van voorlopig rijbewijs.
De mogelijkheid om vanaf 1 februari een nieuw voorlopig rijbewijs aan te vragen, komt er enkel voor wie 6 uur rijles heeft gevolgd in een rijschool en dat ook met een getuigschrift kan bewijzen. Anders blijft de wachttijd van drie jaar gewoon van kracht.
Het voorlopig rijbewijs kan bovendien maar één keer worden aangevraagd en zal slechts voor een periode van twaalf maanden geldig zijn. Het nieuwe voorlopige rijbewijs zal verspreid worden onder de naam “voorlopig rijbewijs model 12”.
De nieuwe regeling moet voorkomen dat kandidaat-bestuurders hun rijvaardigheden verliezen tijdens de wachtperiode van drie jaar. Met het instellen van beperkingen wordt tegelijkertijd vermeden dat iemand altijd met een voorlopig rijbewijs blijft rijden door het telkens te verlengen.

bron: Belga