Lydia Peeters: stop het doemdenken over energie en klimaat

Lydia Peeters: stop het doemdenken over energie en klimaat

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters roept op om te stoppen met “doemdenken” over energie en klimaat. Volgens de Open Vld-minister is het “negativisme” nefast. “Het is tijd om met een positieve blik naar de toekomst te kijken”, zegt ze in een opiniestuk. Volgens Peeters zijn er al veel stappen gezet, maar is het belangrijk om iedereen mee te krijgen. Zelf stelt ze nog voor om jongeren te betrekken bij de opmaak van een klimaatbegroting. Peeters is nog maar 17 dagen minister, maar trekt nu al aan de alarmbel. “Tijdens die 17 dagen heb ik weinig anders gehoord dan pessimisme: we gaan onze doelstellingen niet halen, het is geen overheidstaak om een groepsaankoop te organiseren, elektrische wagens doen het niet goed. Ik weet één ding: met die houding gaan we het inderdaad moeilijk halen. Want gedachten zijn krachten. Het is tijd om te stoppen met doemdenken. Het is tijd om met een positieve blik naar de toekomst te kijken”, aldus Peeters.

Met die boodschap lijkt Peeters rimpelloos de lijn van haar voorganger Bart Tommelein verder te zetten. En net als Tommelein hamert Peeters op het belang van energiezuinigheid, het stimuleren van hernieuwbare energie en het aanmoedigen van milieuvriendelijke voertuigen.

Wat dat laatste betreft, gelooft Peeters er bijvoorbeeld in dat Vlaanderen eind 2020 toch aan 7,5 procent elektrische wagens kan geraken. Die doelstelling leek lange tijd onhaalbaar, maar de nieuwste cijfers tonen voor de elektrische wagens een marktaandeel van 2 procent bij de nieuwe inschrijvingen. “Dus ook daar, stop met zeggen waarom het allemaal niet zou lukken en zet de positieve signalen meer in de verf”, aldus Peeters.

Volgens haar is het belangrijk om iedereen mee te krijgen. “Er is één zaak die ons tegenhoudt. Negativisme. Ik ben er van overtuigd dat we als samenleving meer kunnen dan we vandaag laten zien. Als we samenwerken, aan één zeel trekken”, stelt de Open Vld-minister.

Ze doet ook zelf als minister een bijkomend voorstel. Zij gelooft rotsvast in het betrekken van de burgers en wil daarom ook jongeren betrekken bij het opstellen van een “klimaatbegroting”. Op die manier zouden bijvoorbeeld de protesterende klimaatjongeren mee kunnen prioriteiten leggen en mee kunnen beslissen over een deel van de begroting. “Zo zitten ze mee aan tafel en kunnen ze mee beslissen waar zij op willen inzetten”, klinkt het.

bron: Belga