Boekje zet internationale rol van Vlaanderen in de kijker

Boekje zet internationale rol van Vlaanderen in de kijker

Vlaanderen voert sinds 25 jaar een zelfstandig buitenlands beleid. Om de internationale rol en impact van Vlaanderen in de verf te zetten, heeft het Vlaams Parlement nu het boekje “Vlaanderen in Europa en de wereld” klaar. De publicatie werd voorgesteld door parlementsvoorzitter Jan Peumans en de voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid, Rik Daems. Het boekje geeft op 42 bladzijden een overzicht van de instrumenten die Vlaanderen op het internationale toneel heeft. “Vlaanderen zal internationaal zijn, of het zal niet zijn”, luidt de boutade. Vlaanderen leeft natuurlijk van de export en internationale handel, maar het Vlaamse internationale beleid is veel breder dan enkel het economische luik. Vlaanderen timmert al 25 jaar aan een zelfstandig buitenlands beleid. Leidraad daarbij is het principe van “in foro interno, in foro externo” dat in 1993 in de Grondwet is ingeschreven. Dat principe bepaalt dat de deelstaten verantwoordelijk zijn voor de internationale aspecten van hun bevoegdheden.

Met het boekje “Vlaanderen in Europa en de wereld” geeft het Vlaams Parlement een overzicht van de instrumenten die Vlaanderen op internationaal vlak inzet. Zo krijgt het Vlaams Parlement bijvoorbeeld quasi wekelijks buitenlandse ambassadeurs en delegaties over de vloer en zelf brengen de voorzitter en het Uitgebreid Bureau van het parlement regelmatig buitenlandse bezoeken.

Verder heeft Vlaanderen intussen een netwerk met 13 algemeen afgevaardigden en meer dan 100 economische vertegenwoordigers uitgebouwd. De commissie Buitenlands Beleid heeft ook een eigen missieverklaring uitgewerkt met daarin de ambitie om haar werking “impactvol” te maken op het vlak van parlementaire diplomatie.

Bedoeling is dat buitenlandse delegaties die het Vlaams Parlement bezoeken een exemplaar van het boekje krijgen. Een Engelstalige versie van de publicatie zal wereldwijd verspreid worden via de Vlaamse diplomaten en vertegenwoordigers in het buitenland.

bron: Belga