N-VA, CD&V, Open Vld en MR sluiten akkoord over justitiehervormingen

N-VA

De vier partijen van de voormalige regering-Michel hebben een akkoord bereikt over een reeks hervormingsvoorstellen op het vlak van justitie. Dat maken N-VA-Kamerleden Sophie De Wit en Kristien Van Vaerenbergh vandaag bekend. Elk van de vier fracties – N-VA, CD&V, Open Vld en MR – zal een wetsvoorstel indienen om de wetswijzigingen door te voeren. Door de val van de regering eind vorig jaar dreigde een aantal noodzakelijke wetswijzigingen inzake justitie in het gedrang te komen, zeggen de N-VA’ers. “De parlementsleden van de voormalige meerderheid die deel uitmaken van de commissie Justitie willen echter niet bij de pakken blijven zitten. In navolging van het akkoord over de arbeidsdeal nemen ook zij hun verantwoordelijkheid.”

Elke partij zal dus haar eigen wetsvoorstel indienen. N-VA zal een hele reeks maatregelen bundelen op het vlak van strafrecht. Zo zal het voorstel een wijziging van de wet-Lejeune bevatten, waardoor recidivisten pas voorwaardelijk kunnen vrijkomen na twee derde van hun straf te hebben uitgezeten. Er moet volgens N-VA ook een verbetering van het huisverbod bij intrafamiliaal geweld komen. Verder wordt er een snellere en eenvoudigere assisenprocedure ingevoerd en moet de strafmaat voor een aantal terroristische misdrijven worden opgetrokken.

De Wit en Van Vaerenbergh danken hun collega’s Raf Terwingen (CD&V), Carina Van Cauter (Open Vld) en Philippe Goffin (MR) in de commissie Justitie “voor de constructieve samenwerking”.

bron: Belga