Weyts wil decreet taalgebruik notariële akten nog aanscherpen

Weyts wil decreet taalgebruik notariële akten nog aanscherpen

Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) wil het ontwerp van decreet over het taalgebruik in notariële akten nog aanscherpen zodat de verplichting het het Nederlands te gebruiken niet beperkt blijft tot de Vlaamse notarissen, maar geldt voor alle notarissen, ook de Brusselse. Dat zegt hij vandaag in een reactie op de aankondiging van de Brusselse MR dat ze een belangenconflict wil inroepen tegen de tekst. Dat kan overigens niet, merkt Weyts nog op. Het ontwerp moet immers nog definitief goedgekeurd worden binnen de regering. De N-VA-minister verdedigt in een reactie aan Belga zijn wetsontwerp: “Als de Franstaligen in Wallonië willen dat officiële akten in het Arabisch of het Engels kunnen worden neergelegd is dat hun zaak. Wij in Vlaanderen willen dat officiële documenten, die tegenstelbaar zijn tegen derden zoals notariële akten, minstens een beëdigde vertaling in het Nederlands moeten hebben. Wij gaan uit van integratie. Daarom moet wie in Vlaanderen komt wonen de duidelijke boodschap krijgen dat de contacten met de overheid in het Nederlands verlopen”. Weyts wil onder meer vermijden dat de Franstaligen die in de Rand komen wonen de boodschap krijgen: “Wij passen ons wel aan aan jullie”.

Ben Weyts is overigens van plan om het ontwerp nog aan te scherpen, onder meer na kritiek van de SERV, de Sociaal-economisch Raad van Vlaanderen. De huidige tekst is niet van toepassing voor Brusselse notarissen, maar daar wil de minister van af. Hij wil de verplichting om het Nederlands te gebruiken uitbreiden tot alle notarissen en voor elk goed dat in Vlaanderen gelegen is.

Volgens de Vlaamse minister nemen de Brusselse MR-parlementsleden ook een loopje met de wetgeving. Een parlement kan immers enkel een belangenconflict inroepen tegen een tekst die in een ander parlement in behandeling is. Maar het voorontwerp van decreet is nog maar een eerste keer door de Vlaamse regering goedgekeurd. De tekst moet nog het advies van de Raad van State krijgen voor hij definitief goedgekeurd wordt door de regering. Pas daarna verhuist het ontwerp naar het Vlaams Parlement.

bron: Belga